پنجمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک پزشکی و سلامت در ژاپن

پنجمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک پزشکی و سلامت با رویکرد ارتقا سلامت، در ادریبهشت ماه سال 1400 در ژاپن برگزار خواهد شد. زمان برگزاری: 24 …