ژاله شوشتریان ملاک

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی:

دانشگاه محل خدمت: 

گروه: 

ایمیل:

تعداد مقالات: 

تعداد استنادات: 

H-Index: