مهم‌ترین وب‌سایت‌های تشخیص و ارزیابی سرقت علمی یا Plagiarism

در جدول زیر مهم ترین وب سایت های تشخیص و ارزیابی سرقت ادبی ذکر شده است.

توجه نمایید که تنها برخی از سایت ها ذکر شده رایگان می باشند.

http://turnitin.comTurnitin
http://www.plagscan.comPlagScan
http://www.dustball.comDustball
http://www.duplichecker.comDupli Checker
http://smallseotools.comSmall SEO Tools
http://plagiarisma.netPlagiarisma
http://canexus.comEVE 2
http://safeassign.comSafe Assign
http://www.scanmyessay.comPlagiarism Checker
http://www.copyscape.comCopyscape Plagiarism Checker
http://www.ithenticate.comiThenticate
http://www.bestfreespinner.comBest Free Spinner
https://searchenginereports.net/plagiarism-checkerAdvanced Plagiarism Checker
http://en.writecheck.comWrite Check
https://academicplagiarism.comAcademic Plagiarism
http://paperrater.com/plagiarism_checkerPaperRater
http://www.plagium.comPlagium
http://plagiarismdetector.netPlagiarism Detector

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *