مسعود امن زاده

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: 

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه:  

ایمیل: amanzadeh.m@gmail.com

تعداد مقالات: 

تعداد استنادات: 

H-Index: