دکتر کلثوم دلدار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

گروه: دانشکده پیراپزشکی

ایمیل: deldark@gmail.com

تعداد مقالات: 9

تعداد استنادات: 37

H-Index: 3