دکتر نگیسا سیدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: 

دانشگاه محل خدمت: 

گروه: 

ایمیل: 

تعداد مقالات: 

تعداد استنادات: 

H-Index: