دکتر مصطفی لنگری زاده

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای  انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی ایران

گروه: مدیریت اطلاعات سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

ایمیل:

تعداد مقالات: 39

تعداد استنادات: 175

H-Index: 11