دکتر فرهاد فاتحی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: 

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه مانش استرالیا

گروه:  

ایمیل: ffatehi@gmail.com

تعداد مقالات: 

تعداد استنادات: 983

H-Index: 17