دکتر علیرضا آتشی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی تهران

گروه:  سلامت الکترونیک، دانشکده مجازی

ایمیل: smatashi@yahoo.com

تعداد مقالات: 13

تعداد استنادات: 32

H-Index: 3