دکتر طاها صمد سلطانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی تبریز

گروه:  فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

ایمیل: taha.soltany@gmail.com

تعداد مقالات: 25

تعداد استنادات: 71

H-Index: 5