دکتر صدریه حاج اسمعیل گوهری

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی کرمان

گروه: مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

ایمیل: sadriehhajesmaili@yahoo.com

تعداد مقالات: 4

تعداد استنادات: 10

H-Index: 2