دکتر شهرام طماسبیان

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی شهرکرد

گروه:  زیست فناوری پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین

مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

ایمیل: stahmasebian@gmail.com

تعداد مقالات: 10

تعداد استنادات: 16

H-Index: 3