دکتر سعید اسلامی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی مشهد

گروه: داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی

مرکز تحقیقات علوم دارویی

پژوهشکده فناوری‌های نوین دارویی

ایمیل: s.eslami.h@gmail.com

تعداد مقالات: 133

تعداد استنادات: 2011

H-Index: 25