دکتر زهرا نیازخانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی ارومیه

گروه:  فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی

مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه

ایمیل: zahraniazkhani@yahoo.com

تعداد مقالات: 24

تعداد استنادات: 443

H-Index: 9