دکتر رضا صفدری

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی تهران

گروه: مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت، دانشکده پیراپزشکی

ایمیل: rsafdari@tum.ac.ir

تعداد مقالات: 109

تعداد استنادات: 486

H-Index: 11