دکتر رضا ربیعی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: شهید بهشتی

گروه: مدیریت فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی

ایمیل: R.Rabiei@sbmu.ac.ir

تعداد مقالات: 16

تعداد استنادات: 46

H-Index: 4