دکتر رضا خواجویی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی کرمان

گروه:  علوم اطلاعات سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

ایمیل: r.khajouei@yahoo.com

تعداد مقالات: 42

تعداد استنادات: 517

H-Index: 12