دکتر حسن وکیلی ارکی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی مشهد

گروه:  گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی

ایمیل: vakilih@mums.ac.ir

تعداد مقالات: 9

تعداد استنادات: 64

H-Index: 4