دکتر حسن ابراهیم پور صدقیانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی نیشابور

گروه: فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

ایمیل: Sadageyani@yahoo.com

تعداد مقالات: 7

تعداد استنادات: 6

H-Index: 2