دکتر حبیب الله پیرنژاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی ارومیه

گروه: فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل: h_pirnejad@yahoo.com

تعداد مقالات: 38

تعداد استنادات: 494

H-Index: 11