دکتر بهلول رحیمی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی ارومیه

گروه:  فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی

ایمیل: bahlol.rahimi@gmail.com

تعداد مقالات: 23

تعداد استنادات: 251

H-Index: 8