دکتر بهزاد کیانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی مشهد

گروه: گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی

ایمیل: kiani.behzad@gmail.com

تعداد مقالات: 14

تعداد استنادات: 29

H-Index: 4