دکتر امید پورنیک

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی ایران

گروه:  گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

ایمیل: poornik@yahoo.com

تعداد مقالات: 25

تعداد استنادات: 222

H-Index: 9