دکتر افشین صرافی نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی کرمان

گروه:  علوم اطلاعات سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

مرکز آموزشی درمانی شفا

ایمیل: a.sarafi@gmail.com

تعداد مقالات: 7

تعداد استنادات: 52

H-Index: 4