دکتر احسان نبوتی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی کاشان

گروه:   فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی

ایمیل: enabovati@gmail.com

تعداد مقالات: 20

تعداد استنادات: 100

H-Index: 6