تکمیل رزومه ی اعضای انجمن

جهت ایجاد و تکمیل پروفایل در سایت انجمن علمی انفورماتیک پزشکی، لطفا اینجا کلیک نماید.