تماس با ما

آدرس
کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

تلفن تماس – فاکس
۳۱۳۲۵۴۰۶ – ۰۳۴

پست الکترونیک
irami.info@gmail.com