تاریخچه

در ایران انجمن علمی انفورماتیک پزشکی بر اساس مجوز شماره 5/4265/آ به تاریخ هفتم خرداد 1392 به مسیولیت دکتر حمید مقدسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان رییس انجمن رسما تاسیس شد و آغاز به کار نمود.راه اندازی سایت انجمن و مجله آن با عناوین IRAMI.IR و JIRAMI.IR و همچنین اقدام به عضو گیری رسمی از جمله فعالیتهای انجمن مذکور می باشد.همچنین در تاریخ 1398/2/18 انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران به شماره 47137 و به شناسه ملی 14008317518 به عنوان یک موسسه غیر تجاری در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاسیس گردید.