اسامی داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسی                            

انجمن انفورماتیک پزشکی                                                                       

 

1- علیرضا آتشی

2- حسن ابراهیم پور صدقیانی

3- لیلا احمدیان

4- اعظم اصلانی

5- مسعود امن زاده

6- کامبیز بها الدینی

7- امید پورنیک

8- مهدی حبیبی کولایی

9- رضا خواجویی

10- کلثوم دلدار

11- رضا ربیعی

12- ژاله شوشتریان

13- علی اصغر صفایی

14- سید محمد طباطبایی

15- شهرام طهماسبیان

16- شراره رستم نیاکان

17- حسن وکیلی ارکی